Over J.V. ’t Waeske

Algemeen

De soosruimte van onze vereniging, gelegen in de kelder van het gemeenschapshuis van Guttecoven en daarom in de volksmond ook wel “de Kelder” genoemd, is op woensdag (in een oneven week) en één vrijdag per maand geopend. De jeugd kan een bezoek brengen aan de soosruimte en gebruik maken van de faciliteiten die onze Kelder te bieden heeft (o.a. darts en tafelvoetbal). Om te beginnen zijn we op woensdagavond geopend van 20.00 uur tot 00.00 uur; deze avond is doorgaans een avond om even lekker te ontspannen en bij te praten met je vrienden over wat je de afgelopen dagen op school of op het werk hebt meegemaakt. Daarnaast organiseert de Kelder ook themafeesten op één vrijdagavond per maand, van 20.30 uur tot 02.00 uur.

Beleid in het kort

Om toegang te verkrijgen tot de soosruimte dient men lid te zijn van de vereniging. Dit enerzijds om het aantal bezoekers tijdens de soosavonden te kunnen controleren en des te meer om de orde te kunnen handhaven. Met betrekking tot dit laatste punt is het bestuur van mening dat hier met het huidige beleid op een eenvoudige en adequate manier aan kan worden voldaan.

Een lidmaatschap is één jaar geldig. Bij het aangaan van een lidmaatschap is legitimatie verplicht. De toegangsleeftijd is veertien jaar, maar alcohol wordt uiteraard alleen geschonken aan personen boven de achttien. Voor een uitgebreide versie van ons beleid, verwijzen we graag naar ons Huishoudelijk Reglement.

Historie

De vereniging is op 21 april 1964, opgericht door een klein aantal vrijwilligers. Sinds haar oprichting, heeft de vereniging meerdere malen een naamsverandering ondergaan. Zo was zij vroeger een tijd bekend als “La Roche” en later als “K.W.J.”.

In beginsel hield de vereniging zich voornamelijk bezig met het organiseren van allerlei activiteiten voor de jeugd uit Guttecoven (G) en de aangrenzende dorpen Limbricht (L) en Einighausen (E). Deze activiteiten omvatten toentertijd o.a. fiets- en wandeltochten, droppingen, diverse kampioenschappen, filmavonden, de KinderVakantiewerkWeek en verschillende andere activiteiten rond carnaval en kerst. Verder waren er natuurlijk de ontmoetingsavonden (soosavonden). Deze ontmoetingsavonden vonden plaats in de soosruimte van de vereniging. Verder deed deze soosruimte dienst als centrale plek van waaruit evenementen van velerlei aard werden geörganiseerd. Deze soosruimte was echter niet de welbekende Kelder waar we momenteel huisvesten.

Vanaf de oprichting in 1964 heeft de vereniging in vele ruimten vertoefd. Om te beginnen in Zaal Nohlmans, gelegen aan de Kerkstraat in Guttecoven. Na enkele jaren moest de vereniging op zoek naar een andere ruimte, iets wat geen gemakkelijke klus bleek te zijn. Na veel procedures kwam de Gemeente dan eindelijk met een oplossing; er werd een houten keet geplaatst op de speelplaats van de basisschool, die dienst kon doen als soosruimte (beter bekend als “La Roche”). In 1972 moest de vereniging echter weer uit deze keet en stond zij letterlijk op straat. In de daarop volgende jaren vertoefde zij in de oude kleuterschool aan de Wijnrankenstraat. Toen dit gebouw in 1974 moest worden gesloopt, stond de vereniging wederom op straat.

Het was tijd voor een structurele oplossing. Deze kwam er in de vorm van plannen voor de bouw van een Gemeenschapshuis medio 1975. De vereniging zou de kelderruimte van dit Gemeenschapshuis ter beschikking krijgen voor het organiseren van de soosavonden. Het was de bedoeling dat het hele gebouw werd onderkelderd, maar bij de oplevering bleek dat slechts een klein gedeelte van het gebouw was onderkelderd.

Nadat de vereniging de ruimte in gebruik had genomen, bleek deze door het groeiende aantal leden al snel te klein te zijn. Bovendien zorgden het niet goed functioneren van de nooduitgang, overbezetting van de bovenzaal van het Gemeenschapshuis en het onder water lopen van de ruimten bij regenval voor veel overlast. Op 28 april 1980 werd daarop besloten om een handtekeningenactie te houden voor verbetering en uitbreiding van het Gemeenschapshuis. Het resultaat was verbluffend: heel Guttecoven stond achter de vereniging!

Een jaar later in maart, werden de plannen voor de verbouwing goedgekeurd en in september werd begonnen met de verbouwing. In enkele maanden tijd stond er een compleet nieuw gebouw. Vervolgens, in januari 1982, begonnen de leden van de vereniging met het verven en afwerken van de ruimten van het nieuwe gebouw en op 27 maart van dat jaar werd het nieuwe Gemeenschapshuis officieel geopend. Na 18 jaar beschikte de vereniging eindelijk over een grote, degelijke soosruimte, een echte mijlpaal!

In de jaren die volgden, ontwikkelde de vereniging zich voortdurend. Generatie na generatie werden leuke momenten samen gedeeld, alsmede tegenslagen sámen overwonnen, waarbij de basis voor een solide jongerenvereniging met gemotiveerde vrijwilligers keer op keer werd uitgebreid.

Het hedendaagse J.V. ’t Waeske

De soosruimte is nog altijd in gebruik en doet nog steeds dienst als ontmoetingsplaats voor de regionale jeugd. Één van de voornaamste bezigheden van de vereniging is dan ook nog steeds het verzorgen van de wekelijkse soosavonden. Verder organiseert zij ook nog tal van andere activiteiten en evenementen. In de loop der tijd zijn activiteiten van het lijstje geschrapt en zijn andere daarvoor in de plaats gekomen. Zo organiseert de vereniging geen fiets- en wandeltochten meer, heeft zij de KinderVakantiewerkWeek uitbesteed en behoort ook het maken van het contactblad (tegenwoordig: ’t Brönke) niet meer tot de taken van de vereniging. Sinds 2018 kan Waeskepop ook aan dit lijstje worden toegevoegd. Het evenement is uitbesteedt aan ‘Stichting Waeskepop’. Zij focussen zich het hele jaar op alleen Waeskepop en zorgen er op die manier voor dat het maximale uit dit dorpsfeest wordt gehaald! De link met ’t Waeske is hierbij niet verloren gegaan, gezien één bestuurslid ook in het bestuur van Stichting Waeskepop zit. Voor meer informatie: www.waeskepop.nl

Wij van ’t Waeske kunnen ons hierbij focussen op het algemene reilen en zeilen van de Kelder en op onze themafeesten als Kerst-Inn, het carnavalsbal (“Lang Ongerbokse Bal”), Oktoberfeest en Koningsdag. Onze deelname aan de carnavalsoptocht elk jaar behoort ook tot onze bezigheden en is jaarlijks weer een groot spektakel.