Organisatie

De organisatie van de jongerenvereniging ligt in handen van het bestuur. Zij vergaderen intern maandelijks over de gang van zaken in en om de Kelder en staan aan de basis van de evenementen die jaarlijks worden georganiseerd. Verder zorgen ze ervoor dat de soosavonden soepeltjes verlopen en zijn ze het aanspreekpunt bij evt. calamiteiten.

Maar dit zijn natuurlijk niet de enige taken van het bestuur. J.V. ’t Waeske is een jongerenvereniging en net als iedere andere vereniging moet zij dan ook verantwoording afleggen bij verschillende instanties. Om te beginnen doet zij dat bij de gemeente Sittard-Geleen, welke subsidies verstrekt aan de vereniging. Daarvoor moet J.V. ’t Waeske jaarlijks verslag uitbrengen over de financiële zaken. De gemeente kijkt dan aan de hand van het aantal geplande evenementen en openstellingen van de soosruimte òf en hoeveel subsidie verschaft wordt voor het komend kalenderjaar.

Verder moet J.V. ’t Waeske verantwoording afdragen aan de Stichting Gemeenschapsbelangen Guttecoven (SGG). Dit is de vrijwillige organisatie in Guttecoven die de belangen behartigt van alle partijen die gebruik maken van het gemeenschapshuis. Aangezien de soosruimte van J.V. ’t Waeske in de kelder van dit gemeenschapshuis ligt en J.V. ’t Waeske deze kelder huurt van de Stichting, dient ’t Waeske ook verantwoording af te leggen bij de Stichting. Dit gebeurt in directe vorm door een jaarlijkse vergadering, samen met de andere verenigingen die gebruik maken van het gemeenschapshuis.