Bestuur

Het bestuur van onze jongerenvereniging wordt momenteel gevormd door 5 bestuursleden. Zij vergaderen maandelijks over de gang van zaken in en om de Kelder en staan aan de basis van de evenementen die jaarlijks worden georganiseerd. Verder zorgen ze er natuurlijk voor dat de soosavonden soepeltjes verlopen en zijn ze het aanspreekpunt bij evt. calamiteiten.